Đang Thực Hiện

119361 Change from ADODB PDO

Change my script from using ADODB to PDO.

And do some minor changes in the script such as delete fields in DB and remove them from the script.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php pdo, pdo, pdo mysql, adodb php, adodb

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1865530