Đang Thực Hiện

123114 change usd to gbp

id like the currency converted from usd to gbp on two websites auto classifieds and a classified script. i have them zipped up, id like the files changed so i'll have a gbp one for the future. thanks.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: usd 305, gbp, change currency, php motors, converted mysql, converted changed, mysql converted, script usd, php mysql classifieds script, classified mysql, change classified, auto currency, php classifieds script websites, currency php mysql, currency mysql php, auto classifieds, usd php, classifieds php mysql script, php mysql currency, mysql currency php, currency mysql, script auto classifieds, mysql currency, auto change, php usd

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) essex,

ID dự án: #1869280

Được trao cho:

fwddesigntt

as pmb

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0