Đang Thực Hiện

165261 changes and corrections

changes and corrections. $500 if you complete this and its working before monday

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: php corrections

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) Herning, Denmark

Mã Dự Án: #1911452

Đã trao cho:

esolzsales

As Discussed

$500 USD trong 4 ngày
(536 Đánh Giá)
9.8