Đã hoàn thành

134300 Clone of 24hourmall

I want a clone of 24hourmall.com. the link on the taskbar should not be obvious that it is an affiliate link. I have a small budget on this.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: taskbar, clone taskbar, affiliate clone, clone small clone, taskbar clone, mysql clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1880472

Được trao cho:

MaxCounter

see PMB

$300 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0