Đã hoàn thành

136805 clone of [url removed, login to view]

Hi

I want a clone of this web page [url removed, login to view] and its features,

upload image, thumbnail manipulation (shows which effect)

and everything else it does.

no feedback , must have low bids.

and please dont bid if you cant do this.

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: features of a web page, upload image thumbnail php mysql, image upload clone, php upload clone, image manipulation web, co uk, image thumbnail mysql, php mysql thumbnail upload, upload image clone, php upload image thumbnail, low bid clone, php image clone, thumbnail upload mysql, web page clone, web image manipulation, effect image web, clone posterxxl, php image effect, mysql clone, php clone image, web page thumbnail, php mysql manipulation, web page thumbnail php, clone web page, php web page thumbnail

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) south shields, United Kingdom

ID dự án: #1882979

Được trao cho:

getallcode

See the messageboard.

$300 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0