Đóng

155500 Clone of prayer site

Dự án này đã được trao cho debo123 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

We'd like a clone of [url removed, login to view] , fit into the design of our website which we'll disclose to you upon acceptance of a bid. You'll have access to our graphic designer to help with anything you need graphically.

Go to [url removed, login to view], click around, join, post a prayer, post a comment, approve other's comments and prayers etc. Learn [url removed, login to view] before you bid.

And bids like 'Can do' will not even be looked at. We want detailed how you can do it, how long it will take, etc.

We are based in Thailand. Payment via escrow.com or PP.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online