Đang Thực Hiện

138468 Clone of this website

We need a clone of [url removed, login to view] (Php mySQL) including an admin area. (We should be able to change between 3-4 languages).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: website nz, hirethings, clone php mysql, clone php mysql website, php mysql clone, mysql clone

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) Herning, Denmark

ID dự án: #1884642