Đã hoàn thành

325009 Clone + very simple cms

Hi,

Want you to clone a site and make a very basic cms for it, please check PM there I am giving all the details...

YOU must finish this today, in the next 10-15 hours PLEASE!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: simple cms, finish cms, finish site simple site, basic cms php mysql, site cms clone, basic php cms, php cms clone, php simple cms, cms simple mysql, php mysql simple cms, make clone php site, check cms site, basic cms php, simple cms mysql, basic site cms, mysql clone, simple cms php, simple basic cms, clone cms site, basic cms

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #2070816

Được trao cho:

xinseduction

yaa I'm ready for this simple job.

$55 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.2