Đang Thực Hiện

7525 i-yo Clone

Looking for programmer that can create a php base site for casual bizcard site. The site has to take similarities of http://www.i-yo.com. Serious Bidders Only. Payment will be made after viewing demo on your server.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 265 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #1758394