Đang Thực Hiện

145068 Clones needed

I need clone sites of the following. Please look over the sites before bidding to make sure you can complete the project

1. [url removed, login to view]

2. [url removed, login to view]

3. [url removed, login to view]

Here is the script that could be modified

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: orca boonex, mysql boonex, boonex mysql, php sites clones, mysql clones, php mysql clones, boonex sites, sites boonex, clone boonex, boonex clone, boonex script, clones php, php clones, script clones, clones script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1891244

Được trao cho:

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0