Đã hoàn thành

162992 close osc site

Make a clone of our site on another domain as discussed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql osc, osc site, osc mysql, osc clone

Về Bên Thuê:
( 137 nhận xét )

ID dự án: #1909183

Được trao cho:

tarballsl

Here's my bid. Thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0