Đã hoàn thành

124890 CMS site

Per our previous discussion, CMS site including e-commerce conforming to preliminary layout at [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: site including, php cms layout, commerce cms, cms site, layout cms, cms layout, html cms site, mysql cms

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1871056

Đã trao cho:

sunsl

As discussed.

$800 USD trong 21 ngày
(92 Đánh Giá)
7.1