Đang Thực Hiện

142825 Configure phplist to work

I recently installed phplist on my site, but for some reason cannot get it to send emails correctly. Would like to have this fixed asap.

Thank you

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: get it work, configure mysql, send emails mysql, configure phplist, send phplist, phplist configure

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1889000

Được trao cho:

web98

please refer to the pmb

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0