Đã hoàn thành

127861 Connect MySQL Database

I need to connect a MySQL database that is already built and inplace to a web site that is already built and in place. This should not take but a couple minutes for a skilled programmer.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql database , php connect mysql, connect database mysql, mysql connect database, php connect database, connect mysql database, skilled mysql, web connect database, database connect, connect site php, mysql connect, web connect, connect mysql web database, connect database, connect web, connect mysql, connect site database, connect database site, connect php mysql, web programmer database, need database built

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Shelby Township,

ID dự án: #1874029

Được trao cho:

getcyberworks

lets do it

$25 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.6