Đã hoàn thành

144836 Contact Mod For Cubecart

Need a contact mod adding so that registered users can ask a question to seller about any listing at discount kids.

User must be logged in to send question and question should be sent to seller of item.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: user contact, mysql discount, cubecart php, discount mysql, php cubecart, cubecart php mod, mod cubecart, cubecart mysql, adding php cubecart, cubecart discount, cubecart mod

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét )

ID dự án: #1891012

Được trao cho:

valantsl

Hello Gary, as agreed...

$75 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0