Đang Thực Hiện

162972 Coppermine - Osdate Intergrate

I need Coppermine intergrated with osdate.

Osdate members will auto login into coppermine

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: intergrate, php osdate, osdate php, osdate i, coppermine, login coppermine, osdate mysql, osDate

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Mount Juliet, United States

Mã Dự Án: #1909163

Đã trao cho:

bluewebdev

as discussed on the PMB

$80 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0