Đã hoàn thành

2562 Cre Image and Integration!

Still doing 10 more integrations number seems to get larger than smaller. I need a team on this part of team to do image quick with GREAT quality. Other part of your team to do efficient integration to Cre White Label.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: integrations, quick image, part image, ddsurf, image integration, php image quality, label image, number image, white label php, cre image, cre mysql, mysql image, mysql php label, integration cre, image mysql, cre white label

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) malabar, United States

ID dự án: #1753431

Được trao cho:

indianu

as we discussed

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0