Đã hoàn thành

163549 create session login

I need someone to create a session login using pear it needs to use MD5 password. I also need you to tweak a user creation script that I built to work with the session login so that I can create users.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: session php, php login script creation, session, pear, md5, session php login, mysql login password, session script, can create, php session password, password create, create password, login md5 php, php login md5, php user creation script, create php login script, mysql create script, pear php, session mysql, php session login password script, md5 php, php user login script mysql, mysql tweak, php session login script md5, php script session login script mysql

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

Mã Dự Án: #1909740

Đã trao cho:

$10 USD trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
5.5