Đã hoàn thành

2007 CRM integration

Integrate a CRM application into other products within our portfolio.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: CRM PHP, crm mysql php, application crm, php crm integration, application integration, portfolio mysql, CRM application, crm mysql, mysql crm php, mysql portfolio, php crm mysql, php crm, mysql crm, crm php mysql, mysql php crm, crm crm

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1752876

Được trao cho:

ezonesolutions

As,discussed. Thanks and regards!!

$2400 USD trong 30 ngày
(332 Đánh Giá)
8.7