Đã hoàn thành

165903 a .csv file modified to .sql

Hi,

I need a .csv file modified to .sql and modified to fit into

the current database I have setup.

This is a file of safelist members.

Thanks,

Lisa

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: sql and c, mysql to sql, modified, csv file, need modified, sql file csv, mysql csv file, csv file mysql php, setup sql, sql csv file, setup file, php mysql sql file, mysql sql file php, mysql csv, csv file sql, csv file mysql, csv file database, safelist, php mysql csv, csv file sql, mysql php csv, csv sql, setup csv file, php csv file, php file csv mysql

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) La Pine, United States

ID dự án: #1912095

Được trao cho:

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0