Đã hoàn thành

147064 Custom PHP+MySQL - Easy

Hi,

we need custom PHP+SQL for our client, we have already designed XHTML+CSS template, saved in .php ready for the coder. We can provide great deal of materials from our previous projects like seo name creeator and image resizing.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: custom php coder, mysql client, easy projects, Custom PHP, projects php sql, css image resizing, php projects sql, php sql image, ready template php, custom php template, mysql custom client, custom sql, custom php mysql, css template resizing, mysql seo, name php projects, easy materials php, need easy projects, seo php mysql, php mysql seo, custom xhtml template, need projects php, php css sql, client mysql, php mysql client

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Aldershot, United Kingdom

Mã Dự Án: #1893242

Đã trao cho:

dsmIT

Hi, please see PMB.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0