Đã hoàn thành

Customer data's from Vrituemart 1.19 (Export) to Gambio GX2

Hi Community

I have an existing webshop with around 2000 customer details (name, first name, street, username, password, etc). This is a webshop built with Virtuemart 1.1.9 and Joomla 1.5.

I have now a new shop created with Gambio GX2 and I need a specialists where will import all the datas into Gambio GX2.

I will assist for any further questions.

regards

Kĩ năng: MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: community data, shop data, php gambio, joomla specialists, gambio, export import, customer s, webshop mysql, mysql data import, import export community data, street data, customer data, export data joomla, joomla import export, virtuemart mysql import, import mysql virtuemart, mysql shop php, tschutti, gambio gx2, joomla existing mysql, import virtuemart mysql, webshop php mysql, details customer details, virtuemart joomla mysql, virtuemart assist

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Schötz, Switzerland

ID dự án: #1691574

Được trao cho:

tanveerjavaid

Hi I am experienced programmer so can help out you immediately..

$100 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
5.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

Anthwert

PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nefnfef

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0