Đang Thực Hiện

131594 data pulled from web site

Hi,

I need data pulled from a specific web site, saved into a database by topic and converted into web pages. More info in PMB.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: converted mysql, mysql converted, web topic, mysql data web

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1877763

Được trao cho:

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0