Đang Thực Hiện

Debug php Site

I need to debug a site and get it working.

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: php debug, debug, debug site mysql, php debug mysql, debug mysql, mysql debug, debug mysql php, mysql php debug, php debug soap, freelance php debug work, php site mysql, php debug mail, php debug soap server, php mysql debug, soapclient php debug, debug php mysql, mysql debug php, debug php

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Woodruff, United States

Mã Dự Án: #1085159

7 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

denisCh

Please check PM

$50 USD trong 1 ngày
(60 Đánh Giá)
7.5
sureshdevi

I can do this work. Thanks, Suresh

$42 USD trong 1 ngày
(507 Đánh Giá)
7.3
mantislin

Hi sir, Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.4
surajddk

HI, Let's start the Project. Check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(27 Đánh Giá)
5.4
vunv

Check your PMB, thanks

$30 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
4.6
edsonnlb

As discussed.

$150 USD trong 4 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0
rohitag

**** Please check your PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0