Đã hoàn thành

8083 Definition Script

Hi, I need a script to create a site that displays definitions. I will create the definitions and need to be able to import them or add them individually in the admin section. Thanks, Gary

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: Gary, section script, php mysql import script, mysql import script, admin section script, definition mysql, mysql create script, php script import mysql, php admin import mysql

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét )

ID dự án: #1758951

Được trao cho:

Petruchek

will be done

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0