Đang Thực Hiện

106521 Digg Open Source Script Edit

Pligg ([url removed, login to view]) is an open source script similar to Digg.com. I need it modified to display thumbnails of images/clips contained in links.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: digg, mysql source, clips edit, pligg mysql, pligg modified, edit source, open source php, need digg, php pligg script, php open source, open source script, pligg similar, script edit, thumbnails php mysql, script edit php, open source php mysql, php script images mysql, php digg, display thumbnails php, digg com

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #1852690