Đang Thực Hiện

134488 ecommerce site

small ecommerce site with records customers details

and sales history.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: ecommerce site, sales ecommerce site, sales ecommerce, php site ecommerce, ecommerce site sales, ecommerce site php, ecommerce sales, ecommerce mysql, ecommerce details, small ecommerce site, small ecommerce

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Dublin 4, Ireland

Mã Dự Án: #1880660

Đã trao cho:

sarbjeet911

Ready to do it :) Thanks

$105 USD trong 5 ngày
(131 Đánh Giá)
6.2