Đang Thực Hiện

134488 ecommerce site

small ecommerce site with records customers details

and sales history.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: eCommerce site, sales ecommerce site, sales ecommerce, php site ecommerce, ecommerce site sales, ecommerce site php, ecommerce sales, ecommerce ecommerce, ecommerce mysql, ecommerce details, small ecommerce site, small ecommerce

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Dublin 4, Ireland

Mã Dự Án: #1880660

Đã trao cho:

sarbjeet911

Ready to do it :) Thanks

$105 USD trong 5 ngày
(131 Đánh Giá)
6.2