Đã hoàn thành

132928 Edit 6 page html site

Need site at [url removed, login to view] to be edited. Content at [url removed, login to view] needs to be put onto [url removed, login to view]

1. Need info put onto [url removed, login to view]

2. Need site to be made wider to 750 pixels, including header.

3. Need link names to be put on the buttons at [url removed, login to view]

4. Change links above header to Home, About US, FAQ's. The design itself will stay the same.

5. Everything will basically the same as on [url removed, login to view] (content).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: html 5 header, html 5 buttons, edit html 5, ABOUT US PAGE, html site, html info, edit content, content edit html, faq page design, html header html, header edit, buttons page, pixels header, php mysql page buttons, page html, header edit html, edit html header, html page buttons, header site pixels, header pixels, edit header html, need site, edit html content

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Angwin, United States

ID dự án: #1879099

Được trao cho:

deepsniti

Thanks!

$75 USD trong 0 ngày
(1524 Đánh Giá)
9.0