Đóng

131754 Excel to MySQL conversion

Dự án này đã được trao cho mivlad với giá $17 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hi,

I have an excel file with a lot of information on it. I need to take that excel file and import it into a MySQL database. If it's easier you can format the excel file so that I can import it, or so that it's in MySQL code. Either way I need a quick solution to this problem. I can provide further details if need be. Prefer PayPal, prefer someone who has Yahoo IM.

Thanks.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online