Đã hoàn thành

9336 Facebook clone

Just need a facebook clone

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: facebook clone php mysql, facebook mysql php, mysql facebook, facebook mysql, php facebook clone

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1760203

Đã trao cho:

stizelcom

As discussed.

$75 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
4.2