Đã hoàn thành

268979 Few phpbb modifications

Check attachment.. bit only if you are available in the next few minutes to accept bid and have only one project to do at any given time.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: phpbb mysql, themanagersl, php check minutes, phpbb modifications

Về Bên Thuê:
( 158 nhận xét ) Oslo, Norway

ID dự án: #2015259

Được trao cho:

VolodymyrDmytriv

Hi! Will be done. Thank you.

$25 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.3