Đã hoàn thành

Finish the DB

Được trao cho:

exitsol

Lets get started

$30 USD trong 0 ngày
(107 Đánh Giá)
5.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

urmi1

Let's start right now... Thanks

$35 USD trong 1 ngày
(87 Nhận xét)
6.1
AdamsK

ready for service sir. thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(77 Nhận xét)
5.6
smartskill

Hi i m a php mysql developer haveing 5 yrs work experience area of experience 1. magento 2. wordpress 3. smarty 4. ajax etc. Please Check PM for details

$30 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
3.4