Đang Thực Hiện

121136 Fix error in PHP site

I need to fix the error you can see here:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: php fix error, fix error, error php, fix error php, error mysql, fix php site, mysql fix

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét )

Mã Dự Án: #1867302

Đã trao cho:

virtualbeautysl

Piece of cake. Thank you, David.

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0