Đang Thực Hiện

672 Fix a minor bog

I got a different listing dates on 2 identical sites on same server one is french other one english.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql french, fix listing, fix english, listing fix, bromptonweb, sites minor

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Sherbrooke, Canada

ID dự án: #1751540