Đã hoàn thành

146143 Fix mysql errors

When trying to insert data into my db from a script I get invalid argument errors on two pages. I need those fixed

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: errors, c++ errors, c errors, script fix php errors, mysql php insert script, php mysql errors, insert mysql, script insert mysql, insert data php mysql, fix errors script, script errors fix, mysql insert php, php fix mysql, mysql data insert, script fix pages, insert data mysql, mysql insert data php, mysql insert, fix script errors, fix php errors, php insert mysql, php mysql insert data, fix mysql errors, fixed errors, php mysql insert

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1892320

Được trao cho:

masterbid

ready to start!

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0