Đã hoàn thành

157692 fix OSTicket time stamp.

This install of OSTicket has a problem with time stamp.

We recently moved to a new server and now all tickets say 12/31/1969. I need this fixed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: osticket time, time stamp, osticket pending, trudness, need stamp, mysql osticket, tickets mysql, osticket install, mysql tickets, tickets php mysql

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) Englewood, United States

ID dự án: #1903877

Được trao cho:

inovasoftsl

Hi,Can be done right [url removed, login to view]

$15 USD trong 0 ngày
(29 Đánh Giá)
3.9