Đã hoàn thành

129847 Fix register/login problem-php

I need a coder can fix my website's register/login problem.

My website is: [url removed, login to view] . The register/login do not work.

Please pm me your price and dateline. Thanks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: the register, login me not, fix your website, com problem, login register php, dateline, register fix, register login php, php register login mysql, website login fix, php mysql login register, mysql problem, php login fix, register com, login coder, fix website login , fix login website, register work, mysql php register, register login website, login problem, login mysql php, register login mysql, mysql login fix, mysql fix

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1876015

Đã trao cho:

getme

Plz View PMB!

$12 USD trong 1 ngày
(188 Đánh Giá)
7.5