Đang Thực Hiện

145915 Fix small error in php script

I have the following error:

require_once() [[url removed, login to view]]: Failed opening required '/var/www/htdocs/gibard/smarty/libs/[url removed, login to view]' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/htdocs/gibard/include/[url removed, login to view] on line 30

I need it fixed urgently.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: required in php, pear, error php, error in php script, script smarty, php script function, fix line, config error, mysql config, class function mysql, small function php, pear error fix, fix error php, php script class, mysql fix function, fix php error, need small fix script, pear php, php function required, config php, fix smarty script, mysql class, mysql smarty php, php smarty mysql, error mysql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1892091