Đã hoàn thành

148654 fix some table in mysql

I had a problem where my db was removed and I did not have it fully backed up. So some of the tables are missing. There are 3 areas that are having error because of this.

A private forums section

A search

A refferal tracking script.

I need someone to repair these.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: refferal, mysql search table, table tracking, missing table, table error, repair tracking, mysql repair tables, php repair tracking, mysql problem, mysql repair table, mysql repair, error mysql, mysql repair table php script, fix tables, php mysql repair script, repair tracking script php, mysql script search tables, refferal script php, php mysql search table script, php repair script

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1894833

Được trao cho:

developlogic

See PMB.

$35 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1