Đang Thực Hiện

120915 Flickr Clone

+++++++++++++++++++++++++++++

We are looking for a flickr

clone script. We have the

design, simply need the code

just like flickr.

+++++++++++++++++++++++++++++

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: flickr clone, flickr, mysql clone script, flickr php script, flickr script, flickr clone php script, script clone flickr, flickr php clone, flickr php script clone, php flickr, clone flickr php, flickr script clone, php flickr clone, flickr clone php, flickr clone script, clone flickr

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Venice, United States

ID dự án: #1867081