Đang Thực Hiện

For Agriya only - Modifications to existing Project

Hi Rommel/Aravind,

As discussed v1.3 of the Requirements Document on our call yesterday.

The cost agreed is $1400.

Hope this finds you well.

Thanks,

Ahmer

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: aravind agriya, aravind, agriya, existing project, agriya php, saverslot, agriya requirements, project agriya, php cost project, xcode project existing source, create project existing website, mysql project cost, php project cost, cost seo project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mississauga, Canada

Mã Dự Án: #1035127

Đã trao cho:

agriya

Can be done............

$2000 USD trong 17 ngày
(6 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $1750 cho công việc này

alpesh09

hey sir..,Please check your PMB

$1500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0