Đã hoàn thành

156379 For bereczandor

As discussed via email.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: bereczandor

Về Bên Thuê:
( 439 nhận xét ) Den Haag, Netherlands

Mã Dự Án: #1902564

Đã trao cho:

bereczandor

Ok Bill, great. Will try to finish for tomorrow.

$100 USD trong 3 ngày
(151 Đánh Giá)
6.9