Đã hoàn thành

141253 For Softcode

site clone as agreed

Script install

build DB

set up merchant and shipping

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: softcode

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Mission, United States

ID dự án: #1887428

Được trao cho:

masterbid

Thank you.I received your offer

$520 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0