Đóng

143651 Ad Google AdSense

Dự án này đã được trao cho kudretserin với giá $11 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hi

I have a classifieds advert website that I want Google AdSense added to the right and left side of all pages. I have the AdSense code so its a very simple job that needs doing.

The site is PHP so please only bid if you can edit PHP.

If you need the URL or have any questions please contact us.

wmdirect

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online