Đang Thực Hiện

hacked and defaced sites need restoring

hi my websites have beed Defaced By Black Hat Group can anyone help me sort this all the files are still there i have a vps and i cant find my back up ? anyone help sort this out please

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: defaced sites, defaced black hat, cant find, need help vps, vps hacked, hacked vps, hacked php, need vps, restoring, sites group, black hat sites, oscommerce sites getting hacked, help vps, need sites uship, vps help, need sites advertise, transfer files vps

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) bradford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1081610

Đã trao cho:

bradhaas

Please see private message.

$50 USD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
5.8

9 freelancer đang chào giá trung bình $228 cho công việc này

stels88

I can do this.

$200 USD trong 2 ngày
(156 Đánh Giá)
6.4
angelsdev

Please have a look on PM.

$400 USD trong 2 ngày
(59 Đánh Giá)
5.6
granush

Ready to start, Please check PM

$150 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.7
kayasystems

Please see my PM

$200 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ShamaJaan

Hi there please check your PM,Thanks

$400 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
ejayqueja

Lets fix this when youre ready

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
asr2009

Please see PM

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Stexxen

Please see Private Message for more details.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0