Đang Thực Hiện

326163 Hitman's Life Clone

Hello there,

I'm looking for the exact clone with the exact functions of [url removed, login to view] website. I want to add some improvments also (Ajax).

Waiting for response.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: ajax clone website, looking life, php mysql life, mysql life, life mysql, mysql php life, life php mysql, php life, waiting response website, life php, clone life, php ajax waiting, life clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

ID dự án: #2071970