Đã hoàn thành

Import big Mysql databse

Được trao cho:

linusworld

Hi manish here

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

agriz

Hi Please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(45 Nhận xét)
4.4
pasqd

It can be done via ssh in few min. Let me know if u want to have this done correctly.

$30 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
4.0