Đang Thực Hiện

128921 indiads

Just need to get the [url removed, login to view] sorted

Says can not connect to database

Regards

Ankur

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: ankur, trinitysoftwares

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Delhi, Ireland

Mã Dự Án: #1875089

Đã trao cho:

scriptcustomizer

Please accept this bid.

$15 USD trong 1 ngày
(85 Đánh Giá)
6.3