Đã hoàn thành

158388 information extraction

I need 3 databases retrieved, information on PMB.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: php information extraction, information extraction, information extraction php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1904576

Đã trao cho:

Intel2

As discussed. Regards, Dmitry

$400 USD trong 14 ngày
(150 Đánh Giá)
6.7