Đã hoàn thành

148859 Install ampjuke script

Hi I need ampjuke installed on my server.

It is cpanel.

Its pretty straight forward. go to ampjuke(dot)org I have uploaded it ready to go.

Bid only if you can do today.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php cpanel script, install ready script, dot script, script php dot, script ready install, server install bid, cpanel install, script cpanel, mysql today

Về Bên Thuê:
( 102 nhận xét ) DUBLIN, Ireland

ID dự án: #1895038

Được trao cho:

itnasireu

ready to start. escrow required.

$9 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0